Man vet att man borde jobba….

När chefen ger en den här blicken bakom sin stora chefsdatorskärm… .