Kärlek på lika villkor

Jag fick möjlighet att skriva ett inlägg för Happy pancake om kvinnohistoria kopplat till familjelivet och rätten till den egna kroppen. Det var intressant att göra research och jag blev både ledsen, stolt och frustrerad på samma gång. Ledsen eftersom kvinnor har behandlats som djur i historien utan något som helst värde. Stolt över hur extremt långt vi har kommit i kampen för jämställdhet. Och frustrerad över att vissa (män)niskor fortfarande ifrågasätter det faktum att kvinnor alltid har varit och fortfarande är förtryckta i samhället.
Womens-Rights

”Idag, tisdag den 8:e mars är det internationella kvinnodagen. På Happy pancake vill vi uppmärksamma detta genom en tillbakablick på det svenska samhällets syn på kärlek genom historien; med fokus på kvinnans rättigheter (eller kanske snarare avsaknaden av rättigheter!). Rätten att ha makten över sin egen kropp är central i ett demokratiskt samhälle. Att själv bestämma vem man skaffar barn med eller har sex med har alltid varit, och är än idag, en viktig och brännande politisk fråga. Vi säger bara en sak: allt var inte bättre förr! 

HISTORISKT VIKTIGA ÅRTAL

1700-TALET: 

Fram till slutet av 1700 talet fick du bara skaffa barn med den person som du var gift eller trolovad med för att inte dömas för ”horsbrott”. Detta medförde att många kvinnor valde att mörda sina spädbarn för att undvika skammen som ett utomäktenskapligt barn medförde. År 1778 stiftades en lag som tillät kvinnor att anonymt lämna in sitt barn till Barnhuset för att minska barnmorden. Att föda barn var inte heller riskfritt. En kvinna av hundra dog i barnsäng.

På 1700-talet var kvinnan skyldig att lyda mannen och hon hade arbetsplikt i hemmet. Mannens tillstånd krävdes för att hon skulle få arbeta utanför hemmet eftersom han var ansvarig för sin frus skulder. Däremot kunde mannen sätta sig i skuld utan att fråga sin fru och han kunde betala sin skuld med kvinnans pengar (om hon hade med sig några pengar in i äktenskapet). På det stora hela var kvinnans roll att tjäna mannen och uppfostra och föda barn.

alehousedoor_henry_singleton.original

1800 -TALET:

I mitten av 1800-talet betraktades våldtäkt fortfarande endast som ett brott mot allmän ordning eller ett egendomsbrott mot kvinnans make eller fader. Våldtäkt inom äktenskapet existerade inte enligt dåtidens lagar. Äktenskapet var huvudsakligen en ekonomisk fråga och föräldrarna hade stor makt över vem du gifte dig med. Kvinnor hade inte speciellt mycket att säga till om i valet av livspartner och fram till och med år 1884 stod ogifta kvinnor under manligt förmynderskap. Att få igenom en skilsmässa var nästintill omöjligt.

1884 – Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen men avslogs. Efter detta kom frågan om rösträtt upp gång på gång utan resultat.

1853 startade Fredrika Bremer landets första kvinnoförening, Stockholms fruntimmersförening för barnavård. Hennes roman Hertha blev viktig för den kommande kvinnorörelsen.

1858 kom lagen om att en ogift kvinna fick bli myndig vid 25 års ålder.

youngwomanironing

1900 -TALET:

I början av 1900-talet var fortfarande preventivmedel något som var förbjudet att tala högt om och abort var strängt förbjudet. En lag med namnet ”Lex Hinke” förbjöd all spridning av kunskap om preventivmedel och avskaffades först 1938. Trots detta fanns det flera läkare som valde att trotsa lagen och sålde preventivmedel på sina mottagningar. Dessutom bildades en rad föreningar som syftade till att sprida kunskapen om preventivmedel: Föreningen för moderskydd och sexualreform bildades 1911 och arbetade för en ny sexualmoral där ”varje man och kvinna verkligen äro far och mor för sina egna barn”.

Homosexualitet har överlag varit ett tabubelagt område och har varit förbjudet såväl av kyrka som av stat. Mellan 1865 och 1944 användes strafflagens kapitel 18 paragraf 10 om ”otukt, som mot naturen är” för att döma homosexualitet. Det var alltså inte förrän 1944 som homosexualitet avkriminaliserades i Sverige.

1919 – Kvinnlig rösträtt införs och kvinnor får för första gången i svensk historia göra sin röst hörd i politiken under valet år 1921.

1938 – blev det lagligt med abort om ”graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv”.

1915 – kom en reform som gjorde det enklare för par att  skilja sig.

1964 – P- piller godkänns i Sverige. Detta bidrar till en enorm frihet för kvinnor att själva bestämma när de vill skaffa barn (trots att de första p-pillerna hade starka biverkningar).

1965 – kom en lag som gjorde det möjligt att dömas för våldtäkt inom äktenskapet.

1972 – blev Sverige världens första land att tillåta att transsexuella på laglig väg byter kön, och erbjuda fri hormonterapi.

1975 – Den abortlag som gäller i dag trädde i kraft. Rätten att själv bestämma om man vill göra abort fram till vecka 18.

1979 – slutade man att använda den medicinska klassificeringen av homosexualitet som en form av psykisk störning.

1999 –  införde Sverige, som första land i världen, en lagstiftning som kriminaliserade köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster.

2009 – Samkönade äktenskap införs vilket ger alla kärlekspar rätt att vigas i kyrkan oavsett kön.

13 Mary Cassatt (1844-1926). Woman at Her Toilette 1909 (2)

Källor: Stockholms stad, stockholmskallan.se, rfsu, jämställ.nu, länsstyrelsen. 

 

Vi har kommit en lång, lång väg och vi har mycket att fira. Trots detta är arbetet för ett jämställt samhälle inte klart. Vi behöver tillsammans, kvinnor och män, kämpa för att nå det målet. I vardagen, i politiken, i skolan, på arbetsplatsen, i vår egna familj. Att själv få välja den man vill dejta och ligga med är en självklarhet för de flesta i Sverige idag, men fortfarande ser det inte ut så i stora delar av världen. Därför är det så viktigt att värna om rätten till sin kropp och den fria kärleken. 

Sträck på dig lite extra idag och var stolt över de framsteg som kvinnorörelsen har kämpat för under de senaste århundraden. Utan deras kamp skulle vi tjejer fortfarande vara omyndiga och rättslösa. I dag kan vi välja kärlek framför ekonomisk trygghet och själva välja hur vi vill leva våra liv.

Hur väljer ni att uppmärksamma den här dagen?”

2 kommentarer

  1. Johanna · 9 mars, 2016

    Fantastisk utveckling – och jag tänker ofta på hur tacksam jag är som är kvinna i Sverige, framförallt nu när vi ska ha barn eftersom vi trots allt har det rätt bra i Sverige i jämförelse med andra länder…

    • ceciliasalamon · 9 mars, 2016

      Ja verkligen. När (om) vi får kids så har vi också pratat om att man vill bo i Sverige. Gratis förskola och skola, sjukvård och på pappret i alla fall ett jämställt land.

Kommentarer är avstängda.